Bộ Công Thương: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đem lại cơ hội cho dệt may Việt Nam

.
Nguồn: vietnambiz.vn