Ngành thép dự kiến tăng trưởng 20% trong năm nay

.
Nguồn: vietnambiz.vn