Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam chống IUU

.
Nguồn: vietnambiz.vn