Cuộc "hôn nhân" Thaco – HAGL: "Ông góp chân giò, bà thò chai rượu"

.
Nguồn: vietnambiz.vn