Tỷ giá USD hôm nay (10/8) có dấu hiệu tăng trở lại

.
Nguồn: vietnambiz.vn